Mortem et Gloriam Army Details

ArmyIDNameCompetitionArmyPlayerIDposition
3308John HarveyTOIL 2019Sassanid Persian12520
3308Stephen ClarkeBritcon 2017Sassanid Persian6416
3308Nik GaukrogerTOIL 2019Sassanid Persian10010
3308Damian RanasingheBadcon 2018Sassanid Persian797
3308Keith SpeddingChallenge 2017Sassanid Persian57
3308Dufour FredericTournoi des NerviensSassanid Persian686
3308Simon ElliotTOIL 2019Sassanid Persian286
3308Paul CumminsCampaign 2017Sassanid Persian185
3308Dave FairhurstOxford 2017Sassanid Persian33
3308Simon ElliotWarfare 2018Sassanid Persian282