Mortem et Gloriam Army Details

ArmyIDNameCompetitionArmyPlayerIDposition
214Stephen ClarkeBritcon 2017Sassanid Persian6416
214Keith SpeddingChallenge 2017Sassanid Persian57
214Dufour FredericTournoi des NerviensSassanid Persian686
214Paul CumminsCampaign 2017Sassanid Persian185
214Dave FairhurstOxford 2017Sassanid Persian33